logo

Zásada ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Pri zadávaní, poskytovaní alebo spracúvaní osobných údajov sa uplatňujú ochranné opatrenia.

Zverejňovanie osobných údajov a ich prenos tretím stranám

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené len vtedy, ak je to nevyhnutné z týchto dôvodov: a) na dodržanie zákona alebo požiadaviek nášho právneho systému; b) na ochranu našich práv alebo majetku; c) na prijatie núdzových opatrení na ochranu bezpečnosti našich zamestnancov alebo používateľov našich služieb alebo verejnej bezpečnosti. Vaše osobné údaje, ktoré získame pri vašej registrácii, môžeme poskytnúť tretím stranám a osobám, ktoré s nami spolupracujú na zlepšovaní našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú použité na žiadny z vyššie uvedených účelov. E-mailová adresa, ktorú ste uviedli pri registrácii, na zasielanie správ alebo oznámení o zmenách v aplikácii, ako aj na zasielanie noviniek o udalostiach a zmenách v spoločnosti, dôležitých informácií o nových produktoch a službách atď.

Používanie súborov cookie
Keď používateľ navštívi stránku, do jeho počítača sa uloží súbor cookie (ak používateľ povolí prijímanie takýchto súborov cookie). Ak používateľ už stránku navštívil, súbor cookie sa môže načítať z jeho zariadenia. Súbory cookie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík návštevníkov. Tieto údaje nám umožňujú určiť, ktoré informácie, ktoré posielame našim zákazníkom, môžu byť pre nich cennejšie. Sú zhromažďované všeobecným spôsobom a nikdy neobsahujú osobné údaje o používateľovi.

Tretie strany vrátane spoločnosti Google umiestňujú reklamy našej spoločnosti na stránky na internete. Tretie strany vrátane spoločnosti Google používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám používateľom na základe ich predchádzajúcich návštev našich stránok a záujmov v ich webových prehliadačoch. Používanie tohto súboru cookie spoločnosťou Google môžete vypnúť. Ak tak chcete urobiť, navštívte stránku spoločnosti Google venovanú tejto problematike na tejto adrese: http://www.google.com/privacy/ads/

Zmeny v žiadosti o dôverné informácie
Žiadosť o dôverné informácie by sa mala pravidelne aktualizovať. Dátum poslednej aktualizácie sa potom zmení v hornej časti dokumentu. Oznámenia o týchto zmenách budú zverejnené na viditeľnom mieste na našej webovej stránke.

Ďakujeme vám za váš záujem o našu stránku!